Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Tống Kim Điêu Tượng

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là QuHraaK.jpg

 • Danh Hiệu TOP 1 Tống Kim

Luật với những người Post mạng trong TK

Khi bị những nhân vật khác trong game tố cáo + đưa ra bằng chứng. Admin sẽ tiến hành các lần xử phạt sau đây

Lần 1 Cảnh Cáo

Lần 2: Band toàn bộ acc của người chơi đó trong vòng 1 ngày

Lần 3: Band toàn bộ acc của người chơi đó trong vòng 3 ngày

Lần 4: Band toàn bộ acc của người chơi đó trong vòng 7 ngày

Lần 5: Band Vĩnh Viễn.

Một số lưu ý :

Trong thời gian đua TOP tài phú, nếu người chơi POST mạng lần thứ 1 thì sẽ không được nhận quà của TOP tài phú

1.Thời gian và điều kiện tham gia

Thời gian
 • 10h50
 • 14h50
 • 17h50
 • 20h50
 • 22h50
Điều kiện
 • Cấp 180
 • Phải ít nhất có 4 người, 2 bên Tống, 2 bên Kim. Có thể dùng acc clone để log vào phe kia, yêu cầu mỗi bên 2 người chơi là có thể vào trận!
Luật trong tống kim long trụ

- 20h50 Có Thông Báo Đại Chiến Tống Kim Bắt Đầu.Dùng Vô Hạn Truyền Tống Phù để đến điểm ghi danh, và vào chiến trường

tong-kim

- 21h00 vào trận, đúng 10s sau Long Trụ Trung Lập Sẽ Xuất Hiện. Phe Kim Hay Phe Tống chiến được, sẽ đoạt được tượng Đại Nguyên Soái của phe đó

tong-kim-1

 • Chiếm được tượng Đại Nguyên Soái, đứng dưới bảo vệ. Cách 40s Sẽ nhận được 1 Tống Kim Rương Hoàng Kim, 2500 Đồng, 100 Điểm Tích Lũy
 • tong-kim-3
 • tong-kim-4
Vật Phẩm Vật Phẩm Nhận Sau Khi Dùng
Tống Kim Rương Hoàng Kim

 

Untitled

 • 10 Mảnh Ấn
 • 5 Lam Long Đơn
 • 5 Trùng Sinh Đơn
 • Bên kia có thể chiếm lại tượng Đại Nguyên Soái để giành tượng về phe mình, và bảo vệ để nhận quà
 • Phút thứ 20 và phút thứ 40 thì ở giữa map Tống Kim sẽ xuất hiện Tam Đại Kỳ Lân, 3 boss này sẽ tấn công cả 2 phía, hạ gục được nhiều phần thưởng giá trị !
 • Untitled

Quà Tống Kim Sau Mỗi Trận Đấu  Sau khi xong trận vật phẩm sẽ tự động vào túi bạn. (Chú ý phải dọn ít nhất 30 Ô Trống Trong Túi nhé)

Quà của trận tống kim 21h hằng ngày sẽ X2 1 số quà ở Bảng Dưới

TOPQuà TặngHình thức nhận quà
1 Danh Hiệu "Tinh Anh" (1 Ngày)
120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
10 Chiến Thư Mật Thất Du Long
500  Tiền Xu
22 Rương Thạch Kim
22 Rương Kim Ấn
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
5200 Lam Long Đơn
15000 <Mảnh Ngoại Trang>
220 Chiến Thần
6 Rương Bảo Thạch Trung
6 Rương Bảo Thạch Cao
Nhận trục tiếp sau khi hết trận
2 120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
20 Chiến Thư Mật Thất Du Long
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
500 Tiền Xu
10000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
2 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận
3 120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
240 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
10 Chiến Thư Mật Thất Du Long
250 Kinh Nghiệm Đơn Đại
150 Tiền Xu
20 Rương Thạch Kim
20 Rương Kim Ấn
240 Bảo Châu Kim Hoàng
240 Phụng Hoàng Thiên Dẫn
300 Tiền Xu
10000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
2 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận
4-10 120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
20 Chiến Thư Mật Thất Du Long
200 Tiền Xu
4000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần
1 Rương Bảo Thạch Trung
Nhận trục tiếp sau khi hết trận
11-20 120 Lệnh bài kỹ năng bí truyền
120 Đá Thần Sa
120 Đá Huyền Thiết
120 Nguyên Liệu Nâng Mặt Nạ
120 Nguyên Liệu Nâng Thú Cưới
120 Nguyên Liệu Nâng Kinh Mạch
120 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
120 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
120 Nguyên Liệu Train EVENT Mỗi Loại
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Huy Chương
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Thần Binh
120 Nguyên Liệu Nâng Cấp Hầu Vương
20 Chiến Thư Mật Thất Du Long
150 Tiền Xu
4000 <Mảnh Ngoại Trang>
120 Chiến Thần