Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Ngoại Trang

nang ngoai trang I.NPC liên quan.
 • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính
 • npc nang cap
 • – Cần Ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
 • CÁCH LUYỆN HÓA NGOẠI TRANG

  Đến NPC Bạch Doanh Doanh>>Cửa Hàng Nguyên Liệu  mua <Tinh Thạch Thánh Hỏa>Capture7 Untitled Chuột phải vào Tinh Thạch Thánh Hỏa Capture7Tiến hành luyện hóa Ngoại Trang Untitled
II.Nguyên liệu nâng cấp.
 • Dùng <Bùa Bảo Toàn> Để +10% Tỷ lệ
 • Ngoại Trang Chia Ra Áo Và Nón. Tức là anh/chị nâng Áo Riêng, Nón Riêng
 • <Mảnh Ngoại Trang> Kiếm được từ hoạt động BOSS, Tống Kim, Loạn Phái
Cấp Ấn Mảnh Ngoại Trang - CaoHình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Untitled-2.png Tỷ Lệ %
1 CODE FB LIKE SHARE
2 30 90%
3 50 80%
4 70 70%
5 90 60%
6 110 50%
7 130 40%
8 150 30%
9 170 20%
10 190 10%
Lưu Ý: 
 • Nâng Cấp có tỉ lệ rớt
 • Dùng bùa bảo toàn, tăng 10% tỷ lệ
Ngoại Trang Cấp 1 Ngoại Trang Cấp 2 Ngoại Trang Cấp 3 Ngoại Trang Cấp 4 Ngoại Trang Cấp 5 Ngoại Trang Cấp 6 Ngoại Trang Cấp 7 Ngoại Trang Cấp 8 Ngoại Trang Cấp 9 Ngoại Trang Cấp 10 Ngoại Trang Đua TOP Hoàng Đế (4 BỘ) (Đua Top Hoàng Đế Đạt Trong TOP 1 2 3 Để nhận <Mảnh Ngoại Trang Hiếm Mang Đi Dung Hợp Với <Ngoại Trang Cấp 10> Ngoại trang ăn EVENT Trong game có được (Ăn Bằng Đồng Thường). Cũng được <Mảnh Ngoại Trang EVENT>. Dung hợp với <ngoại trang cấp 10> để biến đổi ảnh và chỉ số! Đang Cập Nhật Thêm Ngoại Trang...

[Cao Cấp] Tiến Cấp Ngoại Trang S+

I: NPC Nâng cấp
NPC ở Phượng Tường Phủ (Tọa Độ : 223-220)
II: Chi Tiết
Ngoại Trang Tỉ Lệ Nâng Cấp Tiến Cấp Lệnh Mảnh Ngoại Trang (Cao Cấp) Bùa Bảo Toàn (Tăng 5% và xịt không bị rớt cấp)
Nghịch Long S 5% 20 20 10
Phục Long S+ 5% 30 30 20
Kim Phượng SS 5% 40 40 30
Phong Vũ SS+ 5% 50 50 40
Nhã Thanh SSS 5% 60 60 50
III : Lưu ý
 • Tiến cấp ngoại trang S cần ít nhất ngoại trang cấp 10 (áo hoặc nón)
 • Dùng bùa bảo toàn khi xịt sẽ không bị rớt cấp
 • Mảnh Ngoại Trang Cao Cấp được dung luyện từ Mảnh Ngoại Trang. Dung luyện tại NPC Cổ Thiên Lạc (Phượng Tường)
 • Tiến Cấp Lênh có ở cửa hàng tiền xu
IV: Hình Ảnh các ngoại trang cao cấp

Lưu Ý: 

 • Nâng Cấp có tỉ lệ rớt
 • Dùng bùa bảo toàn, tăng 10% tỷ lệ
_________________Trân trọng_________________ Thiên Phụng Kiếm
logo-Recovered