Hướng Dẫn

Bản Cài Đặt Thiên Phụng Kiếm

Liên hệ ngay nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề: https://www.messenger.com/t/kiemthethienphung

Bản cài đặt Thiên Phụng Kiếm (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
THIENPHUNGKIEM PATCH Bá Phụng  2.5 Gb

Tải Xuống

 

Link Dự Phòng : Tải Xuống

 

Bản FULL cài đặt THIÊN PHỤNG KIẾM (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước Tải về liên kết
THIENPHUNGKIEM FULL Bá Phụng  10.0Gb

Tải Xuống

Link Dự Phòng : Tải Xuống

 

 

Nếu Anh/Chị nào lỗi không Tự Động Đánh được, không auto Train được, không chạy hải tặc được thì nguyên nhân là do Anh/Chị lúc chạy game k chạy bằng quyền ADMIN. Lưu ý giúp em nhé